Rosa Gàmiz

Rosa és Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona.
Allí funda amb unes companyes la companyia de teatre T de Teatre, realitzant els primers espectacles per després continuar la seva carrera a
solitari. Ha continuat col·laborant al llarg dels anys amb aquesta companyia en diferents muntatges.
Ha participat com a actriu en nombroses produccions teatrals als teatres i sales de Barcelona, treballant també amb companyies reconegudes del país.
Ha treballat en sèries de ficció a la televisió catalana amb personatges fixos durant anys.
S’ha especialitzat en Teatre i Educació coordinant diferents projectes i tallers de teatre per a nens a les escoles, realitzant
també formacions i masterclass per als docents.

Lloc de naixement
Badalona
Fotos i vídeos
Conegut/da per