Política de privacitat

A fi de donar compliment al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), s’exposa de forma clara i directa com es gestionen les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors d’aquesta pàgina i altres dades d’interès.

1. ¿Qui és el Responsable del tractament de les dades?

Les dades es gestionen per la societat ESCENES I PUBLICS, S.L., proveïda  de CIF B-66321332 i amb domicili a 08013-Barcelona, Carrer Aragó 517-519, 3r 1ª. Pot contactar trucant al 656994034 o enviant correu electrònic a  teatre@teatrebarcelona.com. 

2. ¿Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per a les següents finalitats:

  • Poder donar compliment a les contractacions o adquisicions d’entrades que l’usuari realitzi a través de la nostra pàgina.
  • Per a desenvolupar accions comercials en general i poder oferir-li continguts, productes i serveis que poden resultar del seu interès.
  • Poder remetre-li comunicacions i recomanacions a través de bolletins o
  • Aquestes comunicacions poden basar-se en un perfilat obtingut de les dades o preferències indicats per vostè o en base als productes i serveis adquirits
  • Així mateix, podem sol·licitar la seva opinió sobre productes i serveis que considerem poden ser-li d’interès.

3. ¿Com podem obtenir les seves dades?

Obtenim informació de caràcter personal d’un mode directe, ja sigui a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies o correus de contacte, o al adquirir un producte o servei. Així mateix, també obtenim aquesta informació al subscriure a la newsletter o bolletí informatiu.

També obtenim informació sobre les seves preferències al emetre valoracions, podent realitzar un perfilat sobre els seus gustos, aficions o predileccions.

4. Destinataris: ¿Qui rebran i tractaran les seves dades?

Només nosaltres, ESCENES I PUBLICS, SL, rebrem i tractarem les dades de caràcter personal. No es cediran les seves dades a cap tercer sense el seu consentiment exprés i inequívoc.

Tot i això, s’informa que ESCENES I PUBLICS, SL utilitza Google Analytics, que empra cookies per a ajudar-nos a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris  de la web (més informació a la política de cookies). Aquesta eina es prestada per Google, Inc., empresa nord-americana de Delaware llur oficina principal és al  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Inc. està adherit a l’acordo de Privacitat (EU-US Privacy Shield) sent del tot segur aquest tractament.

5. ¿Quins són els drets dels usuaris?

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així como el de limitació i portabilitat dirigint un escrit a ESCENES I PÚBLICS S.L., C. Aragó 517-519 3º1ª, 08013-Barcelona o bé remetent un correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com. En ambdós casos, serà precís adjuntar una fotocopia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

Així mateix, l’usuari podrà presentar les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (més info a www.agpd.es).

6. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a ESCENES I PÚBLICS S.L. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que poden realitzar en aquestes pàgines webs.

7. Enviament de comunicacions comercials

En cas d’acceptació en el formulari oportú o a l’adquirir algun producte o servei, es remetrà a l’usuari un bolletí de noticies o newsletter de la pàgina web. També es podrà sol·licitar a l’usuari la seva opinió sobre productes o serveis relatius a les seves preferències.

Aquestes comunicacions podran ser genèriques o bé personalitzades en funció de la informació de que es disposi de l’usuari, segons el perfilat que s’hagi pogut realitzar (vegeu punt 2n d’aquesta política de privacitat).

El usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com o bé, seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

8. Tractament de dades de menors d’edat

En compliment de la normativa aplicable, per a procedir al tractament de dades de menors de 16 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Es podrà revisar en qualsevol moment que un usuari és major de 16 anys sol·licitant la corresponent acreditació. Així mateix es podrà revisar que en cas de menors de 16 anys es tingui l’autorització pertinent podent requerir als pares, tutors o representants legals a fi d’acreditar la situació i validesa de l’autorització.