Comunicacions comercials i Newsletter

En cas d’acceptació per part de l’usuari, s’autoritzarà a Teatre Barcelona a fi de:

  1. Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web, on s’exposaran les principals novetats i obres teatrals destacades de la setmana. Mai li remetrem més de 3 correus a la setmana.
  2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App, relacionades a productes o serveis oferts pel prestador, així com  per part dels col·laboradors. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials i a la Newsletter mitjançant la remissió d’un correu electrònic a teatre@teatrebarcelona.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.