La Fura dels Baus recupera (vint-i-tres anys després de l’estrena) Manes una de les experiències “fureres” més viscerals i impactants.
La diversitat cultural va ser el punt de partida de l’espectacle, estrenat l’any 1996, en una primera etapa de la companyia, que segueix investigant les qüestions bàsiques de la vida, del naixement a la mort, amb el seu personal llenguatge.

Manes indagava en tots aquells elements que, malgrat les diferències, uneixen els éssers humans de sexes, cultures i religions diverses: el naixement, la mort, el sexe i l’alimentació. Amb una estructura no lineal ni de continuïtat, l’espectacle proposa una barreja d’emocions i situacions que es produeixen de manera simultània i posa sota el focus tot d’actuacions íntimes i privades, convertides en un espectacle públic. I és que actors i actrius recreen en escena aquelles actituds humanes que habitualment s’amaguen en un domicili, en el si d’una família o darrere el silenci còmplice d’un col·lectiu.
La rítmica i un treball essencialment físic serveixen per crear un espectacle sense argument concret que es converteix en una mena de ritual, una experiència escènica especialment apta per al públic més jove i aquells qui busquen sensacions diferents de les que proporciona el teatre de text o els muntatges més convencionals.

L’ànima “furera” més autèntica i primigènia, recuperada en un espectacle especialment adreçat als nous públics que no coneixen els primers treballs de la companyia.

Una producció de La Fura dels Baus.

Fotos i vídeos
Opinions de l'espectacle 4
Recomanacions Teatre Barcelona
Espectadors/es
  • Miquel Gascon Baz
    Miquel Gascon Baz
    Teatre Barcelona
  • Carlos Martínez Osorio
  • Josep OS
  • JOSE GABRIEL DEL VIEJO
    JOSE GABRIEL DEL VIEJO
Articles relacionats
Enllaç copiat!