Pia Fraus

PIa Fraus del llatí «una mentida amb bones intencions». en els seus 40 anys d’existència,
la pia fraus va produir desenes d’espectacles, presentant-se en 24 països diferents en
els principals festivals nacionals i internacionals de teatre, la no-linealitat, el poc ús de la paraula, la força en les imatges, la relació nino-actor són els elements que caracteritzen els treballs de la companyia.

Espectacles