Mostra de Creadors Emergents

Plataforma creada pel Teatre Eòlia, que serveix d’aparador pels estudiants graduats o apunt de graduar-se en interpretació, direcció escènica i dramtúrgia. Un espai teatral dedicat als nous talents.