Tot el que necessites per anar al teatre

Katharsis

Per a aquesta nova edició de Katharsis, el Teatre Lliure presenta durant deu dies una sèrie de conferències performatives sobre les arts escèniques dutes a terme per artistes locals i que culminarà en un debat amb la participació d’artistes internacionals, també amb caràcter performatiu. Veurem doncs artistes de sensibilitats i formacions diverses que ens exposaran els seus coneixements i preocupacions en set conferències performatives.
Katharsis va néixer la temporada passada com un context escènic dins el Teatre Lliure per preguntar-nos a través de diverses formes d’expressió què és teatre. Davant d’aquest qüestionament trobem una indefinició i, per tant, una llibertat que ens convida a deixar-nos portar i a aprendre a través del plaer estètic i holístic que les arts escèniques, ens les seves innombrables formes, ens poden oferir.