Festival IF Barcelona 2017

En la seva tercera edició, del 9 al 19 de novembre, el Festival IF mostrarà una quinzena de propostes que segueixen la seva tasca inscansable en l’exhibició, la formació i el suport a la creació del teatre de titelles, visual i d’objectes. 

IF Barcelona és una plataforma que té l’objectiu de fomentar i donar a conèixer el món del teatre de titelles, visual i d’objectes en tots els seus vessants. No és una programació d’espectacles que es concentra un cop l’any en un espai determinat, sinó un conjunt d’activitats que es relacionen entre elles i es retroalimenten, adreçades a promoure la recerca, la creació i la difusió d’espectacles, instal·lacions i esdeveniments relacionats amb la conjunció d’arts escèniques, arts plàstiques i antropologia que és el titella i el teatre d’objectes.