Cuando éramos Lemmings

Cuando éramos Lemmings

Sinopsi

Cuando éramos Lemmings és un heterodox projecte teatral nascut com a exercici col·lectiu que explora el terreny de les fantasies individuals.

Aquest espectacle es basa en l’animalitat latent en l’ésser humà, que es fa palesa en la
intimitat.

Ens movem en la fina línia que separa l’home de l’animal, l’animalitat de l’home i la
humanització de l’animal.

Quan allò racional supera l’instintiu.
L’humà superant l’animal.

Sinopsi

Cuando éramos Lemmings és un heterodox projecte teatral nascut com a exercici col·lectiu que explora el terreny de les fantasies individuals.

Aquest espectacle es basa en l’animalitat latent en l’ésser humà, que es fa palesa en la
intimitat.

Ens movem en la fina línia que separa l’home de l’animal, l’animalitat de l’home i la
humanització de l’animal.

Quan allò racional supera l’instintiu.
L’humà superant l’animal.

Enllaç copiat!