NOSaltres. Mostra de teatre inclusiu

NOSaltres- mostra de teatre inclusiu neix de la necessitat d’augmentar la consciència sobre la discriminació i la desigualtat social per causa de la raça, l’origen, la discapacitat, el gènere, l’orientació sexual, l’envelliment i la indigència. Una de les grans funcions del teatre és fer de mirall de la societat. Si som un mirall, ho som de totes les persones que la componen. Toca posar el teatre al servei de la realitat social.

La mostra que presenta el Teatre Lliure està formada per exposicions fotogràfiques, projeccions cinematogràfiques i xerrades en torn dels quatre eixos vertebrals que proposa -persones refugiades, persones amb diversitat funcional, persones amb diversitat sexual i afectiva, i persones sense sostre- encapçalades per quatre espectacles teatrals:

Trans (més enllà) de Didier Ruiz i La compagnie des HommesCinema de Clàudia Cedó- Escenaris Especials; Històries d’Istanbul, a contrapeu de Yeşim Özsoy dirigit per Joan Arqué i Sis personatges-homenatge a Tomás Giner de Juan Carlos Martel Bayod.