Sinopsi

Neural Narratives 2: Polytopya és la segona part d’una sèrie de treballs centrats en la creació de connexions entre membres corporals reals, sons totalment sintètics i membres corporals imaginats a través de xarxes neuronals artificials. En aquest sentit una sèrie d’extensions corporals audiovisuals interactives s’acoplen al cos dels ballarins produint un món compartit en el qual ambdues entitats (reals i virtuals) estableixen recíprocament les seves condicions creatives.

A Polytopya els cossos en escena són abstrets i fragmentats en una corporalitat híbrida que emergeix de les interaccions locals entre els membres físics naturals i la d’aquests amb les parts corporals artificials, permetent modificar l’aparença morfològica i capacitats comportamentals dels ballarins.

Aquesta co-presència és fragmentada en un mosaic d’efímers micro-mons i micro-identitats i és disseminada en un escenari que es converteix en un laboratori dels processos de tecnogènesi i virtualització progressiva dels cossos i el flux de consciència de l’ésser humà.

Sinopsi

Neural Narratives 2: Polytopya és la segona part d’una sèrie de treballs centrats en la creació de connexions entre membres corporals reals, sons totalment sintètics i membres corporals imaginats a través de xarxes neuronals artificials. En aquest sentit una sèrie d’extensions corporals audiovisuals interactives s’acoplen al cos dels ballarins produint un món compartit en el qual ambdues entitats (reals i virtuals) estableixen recíprocament les seves condicions creatives.

A Polytopya els cossos en escena són abstrets i fragmentats en una corporalitat híbrida que emergeix de les interaccions locals entre els membres físics naturals i la d’aquests amb les parts corporals artificials, permetent modificar l’aparença morfològica i capacitats comportamentals dels ballarins.

Aquesta co-presència és fragmentada en un mosaic d’efímers micro-mons i micro-identitats i és disseminada en un escenari que es converteix en un laboratori dels processos de tecnogènesi i virtualització progressiva dels cossos i el flux de consciència de l’ésser humà.

Fitxa artística
Veure fitxa sencera
Fotos i vídeos
Enllaç copiat!